1
2
3
4
5

Regulamin

Regulamin Rejestracji  w CaliVita za pośrednictwem www.sklep.zdrowe.com.pl

Oświadczam, że przystępuję do Sieci Calivita® International BEZ ŻADNYCH OPŁAT poprzez zakup dowolnego produktu/ów z polskiego Cennika Złotówkowego o określonej przez Firmę, minimalnej wartości Punktów Handlowych. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International na http://calivita.com.pl/articles/success/rules/200907301116regulaminfunkcjonowania. Akceptując jego treść, zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania i stosowania, zarówno w moich relacjach z Siecią, jak też uprawnień Sieci w stosunku do mnie.

Przyjmuję do wiadomości, że moje członkostwo w Sieci nie stanowi żadnego stosunku pracy z Siecią CaliVita® International i nie upoważnia mnie do składania zobowiązań w jej imieniu. Wstępując do Sieci, swoją działalność, jako osoba fizyczna, podejmuję na własną odpowiedzialność lub jako przedstawiciel organizacji, podejmuję na odpowiedzialność danej organizacji, w formach i trybie ustalonych w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”. Zobowiązuję się do ponoszenia wszystkich ewentualnych konsekwencji, wynikających z prowadzenia powyższej działalności oraz do przestrzegania wszystkich - mających zastosowanie do tego rodzaju działalności - przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów podatkowych oraz aktualnych przepisów dotyczących reklamy suplementów diety. Uchybienie tym obowiązkom skutkować bowiem będzie moją osobistą odpowiedzialnością w stosunku do uprawnionych organów, jak też osób trzecich. Oświadczam, że nie byłem/łam Członkiem Sieci CaliVita® International lub, że od ostatniego mojego członkostwa w niej upłynęło sześć miesięcy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż w przypadku nie dostosowania swojej działalności do w/w zobowiązań lub zasad „Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, Zarząd Sieci CaliVita® International ma prawo do wykluczenia mnie z grona swoich członków, wraz ze wszystkimi skutkami ustalonymi w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, a wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Sieci podlegają unieważnieniu.

Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych przez firmę California Fitness Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Wojcieszynie k/Warszawy, ul.Warszawska 547. Zgadzam się również na udostępnienie moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Członkowi Sieci CaliVita®, którego wybrałam/wybrałem w procesie rejestracji jako mojego Sponsora w Sieci CaliVita® International. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych za granicę na Węgry firmie California Fitness Co. Ltd.  i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych, co wypełnia dyspozycja art. 47, ust.

Ponadto zastrzegam sobie prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich uaktualnienia.

Upoważniam administratora sklepu (Anna Krupa - Sponsor - ID 0481103892) do przekazania firmie California Fitness Sp. z o.o. mojego zamówienia celem rejestracji w CaliVita i nadania osobistego kodu członkowskiego (ID).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIA SKŁADANE W SKLEPIE: www.sklep.zdrowe.com.pl przekazywane są drogą elektroniczną do CaliVita® International Polska przez administratora sklepu;

Anna Krupa
Manager CaliVita International
ID: 0481103892

gdzie dokonywana jest rejestracja do Klubu CaliVita i realizacja Państwa zamówień. Mogą Państwo również składać swoje zamówienia bezpośrednio w firmie CaliVita ® International Polska
wypełniając Formularz Rejestracji na str. http://www.calivita.pl/registration,wpisując w miejsce ID Sponsora 0481103892, a następnie dokonać zakupu w cenie hurtowej przysługującej Klubowiczom.


Regulamin składania zamówień na stronach internetowych CaliVita® International Polska

obowiązujący od 25 grudnia 2014

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Niniejszy Formularz Zamówień jest własnością CaliVita® International Polska z siedzibą w Wojcieszynie 05-083, ul. Warszawska 547, tel (22) 861 43 40/41.

2. Formularze Zamówień, dostępne na stronie www.calivita.com.pl, umożliwiają dokonanie zamówień jedynie Klubowiczom Sieci CaliVita® International. Osoby niebędące Klubowiczami mogą dokonać zakupów za pośrednictwem indywidualnych stron Klubowiczów CaliVita® International lub dokonać rejestracji, korzystając z Formularza Rejestracji, dostępnego na http://calivita.com.pl/registration.

3. Na Formularzach Zamówień  prezentowane są ceny przysługujące Klubowiczom (tzw. ceny klubowe).

Osoby nie będące Klubowiczami nie są uprawnione do korzystania z cen klubowych. Osoba, która dokonała rejestracji w Sieci CaliVita® International jest uprawniona do korzystania z zakupów po cenach klubowych już od pierwszego zamówienia.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Formularze Zamówień przedstawiają aktualną ofertę, co nie jest jednoznaczne z występowaniem każdego produktu na stanie magazynowym. W przypadku braku danego produktu na stanie magazynowym, produkt taki jest oznaczony jako chwilowo niedostępny i brak jest możliwości dodania go do zamówienia.

5. Wszystkie produkty oferowane w na stronach www.calivita.com.pl zostały wprowadzone na polski rynek zgodnie z obowiązującym prawem, posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty, są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Na wszystkie produkty, zamawiane poprzez Formularze Zamówień dostępne na stronie www.calivita.com.pl  wystawiamy faktury VAT.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów na stronie www.calivita.com.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Zamówienia z wykorzystaniem Formularzy Zamówień dostępnych na stronie www.calivita.com.pl mogą być składane we wszystkie dni roku.

Zamówienia są  realizowane tego samego dnia roboczego (jeśli wpłynęły do godz. 14.00), bądź następnego dnia roboczego (gdy dotarły do nas po godz. 14.00 lub w dni wolne od pracy).

Przesyłki nie są realizowane i dostarczane w soboty i niedziele oraz święta.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wygenerowane automatycznie przez Formularze zamówień nie jest gwarancją jego realizacji oraz nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy handlowej.

4. Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL) lub Poczty Polskiej.

W takich przypadkach wartość faktury jest powiększana o koszty transportu, uzależnione od wybranego dostawcy oraz sposobu płatności.

Informacje dotyczące kosztów dostawy są widoczne w formularzach zamówień, w trakcie składania zamówienia.

Zamówienia o wartości powyżej 500 PLN są realizowane na koszt CaliVita® International Polska.

5. Kurier DHL doręcza paczki za pobraniem do 5500 PLN - powyżej tej kwoty możliwy jest tylko odbiór osobisty w terminalu DHL.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 – 3 dni robocze.

Czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od wybranego operatora (DHL, Poczta Polska).

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji i zaksięgowania przelewu na naszym rachunku bankowym.

7. W przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych zostanie podjęta próba kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. W razie braku możliwości skontaktowania się Zamawiającym lub braku odpowiedzi na kontakt z naszej strony, zamówienie uznajemy za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

8. Zamówienia mogą być składane jedynie przez osoby pełnoletnie.

9. Dane osobowe Zamawiających są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

Dane osobowe Klubowicza zostaną przekazane firmie kurierskiej DHL lub Poczcie Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki zamówionych produktów.

10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Zamawiający składając zamówienie za pośrednictwem Formularzy Zamówień dostępnych na stronie www.calivita.com.pl, składa ofertę kupna określonych produktów na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy następuje podczas pisemnego potwierdzenia przez Klubowicza odbioru zamówionych produktów na liście przewozowym przesyłki.

FORMY PŁATNOŚCI:

1. Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi DHL, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej przy odbiorze towaru;

Przelew bankowy - Płatność skierowana dla osób nieposiadających opcji „przelew online”. Po złożeniu zamówienia z formą płatności „przelew”, należy zrealizować przelew na numer konta: 19 1140 1010 0000 3553 1600 1001, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz kod członkowski. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji przelewu (fax: (22) 638 34 19 lub e-mailem: cv_sales@calivita.com.pl), zamówienie zostanie bezzwłocznie realizowane.

Przelew bankowy, realizowany przez firmę eCard S.A; Płatności można dokonać wybierając z listy bank  Zamawiającego, logując się do serwisu banku i potwierdzając dokonanie przelewu.  Po otrzymaniu potwierdzenia z firmy eCard o prawidłowej autoryzacji transakcji, zamówienie zostaje bezzwłocznie realizowane.

Płatność kartą płatniczą, realizowana przez firmę eCard S.A. Płatności można dokonać dowolną kartą organizacji VISA lub MasterCard, która umożliwia dokonywanie płatności bez fizycznego użycia karty (informację o możliwości dokonania takiej płatności Klient otrzymuje w swoim banku). Po otrzymaniu potwierdzenia z firmy eCard o prawidłowej autoryzacji transakcji, zamówienie zostaje bezzwłocznie realizowane.

2. Dokonując płatności kartą płatniczą Klubowicz wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę eCard S.A. jego danych osobowych niezbędnych w procesie przetwarzania transakcji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

REKLAMACJE:

1. W przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem lub w przypadku gdy produkty są uszkodzone, reklamowany towar wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym, kopią faktury, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres:

California Fitness Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 547
05-083 Wojcieszyn

Formularz Reklamacyjny dostępny jest na stronie http://calivita.com.pl/form/index.html.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy w Wojcieszynie lub do jednego z Salonów Sprzedaży CaliVita® International Polska.  Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony, o czym zostaną Państwo poinformowani.

3. Zalecamy oględziny przesyłki w obecności kuriera, listonosza lub pracownika oddziału Poczty Polskiej, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń spisanie protokołu, który następnie powinien zostać podpisany przez odbiorcę i doręczyciela przesyłki.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy realizacja żądań Klubowicza wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi CaliVita® International Polska.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawieranej poprzez Formularze Zamówień, dostępne na stronie www.calivita.com.pl, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

2. Towar zwracany nie może nosić śladów używania i musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, nie odbiegającym od tego, w jakim został dostarczony do kupującego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru odebranego przez Klubowicza od kuriera DHL, listonosza lub z placówki Poczty Polskiej, Klubowicz dostarcza produkty na adres biura  CaliVita® International na własny koszt.

Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o rezygnacji oraz dowód zakupu produktów (faktura VAT).

Należy również podać wszelkie dane umożliwiające zwrot pieniędzy za zwracane produkty. Zwrot pieniędzy za zwracany towar zostanie dokonany w formie przelewu na podany przez Klubowicza rachunek bankowy, niezwłocznie po otrzymaniu produktów, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, kopii faktury za zakup produktów oraz podpisanej przez Klubowicza kopii faktury korygującej.

W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot zapłaty za towar następuje na rachunek karty.

4. Brak wpłaty za zamówione produkty z wybraną opcją "przelew" w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia jest traktowane jako odstąpienie od zamówienia.

5. Odstąpieniem od złożonego zamówienia jest również nieodebranie wysłanej przesyłki w odpowiednim terminie z oddziału Poczty Polskiej lub odmowa odbioru przesyłki od kuriera DHL lub listonosza. W takim przypadku CaliVita® International Polska zastrzega sobie możliwość obciążenia kosztami wysyłki osobę dokonującą zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy określonej w punktach od 1 do 5, wystawiona faktura jest korygowana, co wiąże się z odjęciem Punktów Bonusowych oraz Punktów Handlowych od aktualnych wartości.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin dla sklepu internetowego www.sklep.zdrowe.com.pl
Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Jeśli dokonujesz pierwszej rejestracji w sklepie:www.sklep.zdrowe.com.pl akceptujesz również Regulamin Rejestracji w CaliVita (powyżej).

Sklep  odmawia realizację zamówienia jeśli jest ono niezgodne z zasadami zapisu do Klubu CaliVita podanymi na:http://www.sklep.zdrowe.com.pl/?p=p_30&sName=SKLEP-CALIVITA--ZAPIS-DO-KLUBU-CALIVITA


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

Anna Krupa
Manager CaliVita International
32-700 Bochnia
ul. Nad Babicą 15 A

Tel: 608 311 282

www.noni@zdrowe.com.pl


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN
§1 Definicje

1.
Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:

Anna Krupa
Manager CaliVita International
32-700 Bochnia
ul. Nad Babicą 15 A


3.
Cennik dostaw – znajdujący się na sklepie: www.sklep.zdrowe.com.pl w linku KONTA WYSYŁKI zawiera zestawienie dostępnych rodzajów dostawy, ich kosztów oraz czasu realizacji. Informacje dotyczące kosztów dostawy są widoczne również w trakcie składania zamówienia.

4.
Dane kontaktowe:

Anna Krupa
Manager CaliVita International
32-700 Bochnia
ul. Nad Babicą 15 A

e-mail: noni@zdrowe.com.pl

Tel: 608 311 2825.


5.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu  znajdująca się na sklepie: www.sklep.zdrowe.com.pl w linku KONTA WYSYŁKI. Informacje dotyczące kosztów dostawy są widoczne również w trakcie składania zamówienia.


6.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.


7.
Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie


8.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


9.
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.


10.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.


11.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.


12.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

13.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient

14.
Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego

15.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. 

17.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
(cena/jednostka).

19.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20.
Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.
Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22.
Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy

23.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.zdrowe.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24.
Sprzedający:

Anna Krupa
Manager CaliVita International
32-700 Bochnia
ul. Nad Babicą 15 A

e-mail: noni@zdrowe.com.pl

Tel: 608 311 282

NIP: 868 000 39 86
REGON:851716840


zarejestrowany w CEDIG:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=36f28adf-f99e-400a-9cebc5e8b7fb01a5

KONTO BANKOWE
10150017481017401587600000

25.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26.
Termin realizacji – podany na sklepie w linku KONTA PŁATNOŚCI - liczba godzin lub dni roboczych.
Informacje dotyczące terminu realizacjisą widoczne również w trakcie składania zamówienia.27.
Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
.
28.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a.
nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta.

c.
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.
została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

f.
nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy umowy.

30.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
.


§2 Warunki ogólne
1.
Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.
Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.
Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w cenniku dostaw na sklepie w linku KONTA PŁATNOŚCI.
Informacje dotyczące kosztów dostawy są widoczne również w trakcie składania zamówienia.

 
5.
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów, znajdujących się w sklepie.

6.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia lub faktury proforma.


7.
Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką
zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.


8.
(Punk ten nie dotyczy sklepu: www.sklep.zdrowe.com.pl, natomiast na www.calivita.pl można dokonać zmian) Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

9.
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a.
dodanie do koszyka produktu;
b.
wybór rodzaju dostawy;
c.
wybór rodzaju płatności;
d.
wybór miejsca wydania rzeczy;
e.
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „WYŚLIJ”.

3.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 
4.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego , co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia , chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.
Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzed ającego , o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.
Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności el ektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.
Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia
lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego
w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy:
1.
Konsumentowi , przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w każdej pisemnej formie z godnej z Prawem konsumenckim.
4.
Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemnej formie.
5.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust.1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
10.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

12.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
b.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f.
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
g.
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h.
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§5 Rękojmia
1.Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3.
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta
4.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od
wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również w formie pisemnej:
a.
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.
żądać usunięcia wady.
8.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w
porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razieniewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczyna koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13.
Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14.
Sprzedający
w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.
żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15.
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
16.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18.
W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli
Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 1516, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej–od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby
trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23.
Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1.


Dane osobowe Zamawiających są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.  (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych

2.

Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. §7 Postanowienia końcowe
1.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zam ówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane
co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze
postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze
równoważnych i zgodnych z prawem metod lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność Partnera CaliVita International. Autor strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita© International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za tę witrynę. Produkty w ofercie sklepu, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząc się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.