1
2
3
4
5

Rabaty i premie w CaliVita


RABATY I PREMIE W CALIVITA

 

 

To powinna wiedzieć każda osoba będąca Konsumentem - Klubowiczem CaliVita International, by nie przeoczyć pieniędzy, które może otrzymać za swoje zakupy.

Musisz wiedzieć, że każdy z produktów, który zakupisz ma określoną wartość PB ( punkty bonusowe), np.: Polinesian Noni posiada 471 PB. W cenniku znajduje się odpowiednia kolumna, w której podane są PB.

Kod Nazwa produktu Cena
klubowa
Cena
sprzedaży
Stawka
VAT
Punkty
bonusowe
Punkty
handlowe

Dochody

Jeżeli w skali miesiąca (np. od 1 stycznia do 31 stycznia ) Twój zakup towarowy osiągnie 1000 PB, to od Firmy otrzymasz należny Ci rabat od cen netto wynoszący  4%

Wiedząc powyższe, możesz swoje zakupy zaplanować tak, by zawsze skorzystać z rabatu.

Na podstawie comiesięcznej LISTY OBROTÓW, przesyłanej Konsumentom - Klubowiczom przez Firmę CaliVita po 40 dniach od zakończenia miesiąca, widnieje informacja o wysokości przyznanego rabatu za dany miesiąc rozliczeniowy, oraz hasło do jego wybrania. Rabat ten wykorzystać można przy realizacji kolejnych zakupów w naszej firmie podając aktualne hasło.

Przykład:

Jeśli wysokość Twojego rabatu wynosi np. 100 PLN, a wartość dokonanych zakupów  200 PLN to wykorzystując swój rabat, płacisz tylko 100 PLN. Zaoszczędzone w ten sposób 100 PLN jest Twoim zyskiem.

Jeżeli wysokość Twojego rabatu była wyższa to analogicznie wybierzesz pieniążki przy kolejnych zakupach, aż do chwili jego całkowitego wyczerpania. Członkowie Sieci mogą korzystać z rabatów przez okres 12 miesięcy.

Wiele osób bez problemu osiąga osobiste obroty w ilości 3000 PB osiągając poziom 7 % (tabela ) za co od Firmy otrzymają należny im rabat w wysokości 7% od ceny netto zakupionych produktów.

To tyle informacji dla Klubowiczów - Konsumentów chcących kupować produkty dla siebie i rodziny.


PONIŻSZE DANE DOTYCZĄ OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ WSPÓŁPRACE ZE MNĄ I CALIVITA POPRZEZ BUDOWE STRUKTURY, CZYLI DZIELENIE SIĘ INFORMACJĄ O FIRMIE I PRODUKTACH ZE ZNAJOMYMI


 Tabela rabatowa.


Punkty bonusowe
  Poziom %
999 PB   0 %
1000 PB   4 %
3000 PB   7 %
9000 PB   10 %
18000 PB   12 %
35000 PB   15%
63000 PB   18 %

95000 PB

  21 %
 95000 PB   To jest poziom menadżerski.

 

 

Osiągnięcie obrotu grupowego (liczy się gdy wprowadziłeś jakieś osoby, (to się opłaca) w ilości 3000 PB nie jest trudne, ponieważ PB tych osób liczą się również Tobie.

Np . Ania zrobiła obrót   1000 PB
  poziom 4 %
Kasia   500 PB   0 %
Adam   1200 PB   4 %
Jan   3000 PB   7 %
TY   300 PB    


Na jakim poziomie jesteś? By się tego dowiedzieć musisz policzyć PB Ani, Kasi, Adama i swoje. Wynik : 6000 PB co oznacza poziom 7 %.

Jakie otrzymasz pieniądze za zakup Twojej grupy ? Liczymy.

Ty masz poziom   7 %   Ania poziom
  4 %    różnica wynosi 3%   Z zakupów Ani  masz 3% 
Ty   7 %   Kasia   0 %    7 %   Z zakupów Kasi masz 7%
Ty   7 %   Adam   4 %    3 %   Z zakupów Adama 3 %
Ty   7 %   Jan   7 %    0 %   Z zakupów Jana 0 %
Ty   7 %               Z osobistych 7 %


Wiem, że trudno to zrozumieć na początku, spróbuj więc rozrysować swoją grupę na kartce papieru zaczynając od siebie. PB zaznacz zielonym, poziom % czerwonym, a różnicę jeszcze innym kolorem. To sprawdzony sposób, by zobaczyć i zrozumieć.

Zawsze pamiętaj o szerokim (dużym osobistym) sponsorowaniu, by osiągać poziom wyższy niż inni. (patrz na jakim poziomie jesteś Ty i Jan)

Dla osób, które chciałyby otrzymać większy rabat np. taki, by produkty mieć z czasem za darmo, daję radę, dziel się informacją na temat tych produktów ze swoimi znajomymi i wprowadzaj ich do Klubu Konsumentów CaliVita Internationa. Czytaj Katalog produktów, korzystaj z wykładów lekarzy jeśli mieszkasz niedaleko i czytaj moje serwisy, bo zawierają one dużo ważnych informacji, dotyczących przede wszystkim zdrowia, ale też ...... pieniędzy ! W początkowej fazie działania, niedużych, ale z czasem ???

Zdarzają się, choć sporadycznie osoby osiągające osobiste obroty 9000 PB, czyli kwalifikujące się na poziom 10% ( tabela ) za co od Firmy otrzymują należny im rabat w wysokości 10 % od ceny netto zakupionych produktów.

WAŻNE!!!

Punkty z  zakupów dokonywanych we wszystkich salonach Calivity, tych w Polsce i tych poza jej granicami, są sumowane w centralnym komputerze firmy, po zakończeniu miesiąca i dopiero wówczas naliczany jest rabat. Rabat nie jest dochodem. Calivita udziela rabatów w wysokości od 4-21% wartości netto Twojego zamówienia.

Chcąc pokonać wyższe szczeble w tej "drabinie" nie możesz być sam, musisz zbudować, zaczynając od swojej osoby, grupę Klubowiczów i Konsumentów. Tego nie zrobisz w tygodniu. Musisz być cierpliwy i konsekwentny w działaniu. To już wyższy stopień działania, dlatego chętnie udzielę Ci 
 kilku rad. Służę również pomocą.

Osoby, których dochody z czasem stały się duże i nie są w stanie odbierać pieniędzy w formie rabatowej, zakładają działalność gospodarczą i otrzymują od Firmy wypłaty na podstawie Faktur Vat.

Zapraszam do miłej współpracy.

Star Menedżer CaliVita International Anna Krupa

 Rabaty konsumenckie w CaliVita


8.01 Członkowie Sieci nieprowadzący działalności gospodarczej są upoważnieni do rabatów udzielanych przy nabywaniu produktów Sieci.

8.02 Poziomów Konsumenckich nie obejmuje obowiązek osobistych miesięcznych zakupów minimalnych gwarantujący prawo do otrzymania rabatów. Wyjątkiem jest Elite Dicount (więcej informacji w sekcji 10.00).

8.03 Rabaty przysługujące Członkom Sieci na Poziomie Konsumenckim są obliczane identycznie, jak wypłaty bonusowe na Poziomie Dystrybutorskim.

8.04 Rabat uzyskany przez Grupę jest obliczany poprzez odniesienie procentowego poziomu wydajności do sumy GPH. Rabat uzyskany przez pojedynczego Członka Sieci to różnica pomiędzy całkowitym rabatem Grupy a wartością rabatu wypłaconego pozostałym Członkom Grupy.

8.05 Członkowie Sieci, którzy osiągnęli Poziom Konsumencki uprawnieni są do otrzymywania rabatów w maksymalnej wysokości 50% wartości netto dokonanych zakupów (50% wartości faktury netto). Członkowie Sieci mogą korzystać z rabatów przez okres 12 miesięcy.

8.06 Niewykorzystanie rabatu w ciągu 12 miesięcy, równoznaczne jest z rezygnacją z należnej kwoty.

8.07 Rabat konsumencki można wykorzystać tylko przy nabywaniu produktów Sieci.

8.08 Członkowie Sieci osiągający poziom minimum 10% są upoważnieni do otrzymywania rabatu na konto bankowe. Członek Sieci powinien przesłać do biura Firmy pisemną prośbę o zmianę zasad wypłacania należnego rabatu, podając swoje dane (kod członkowski, imię i nazwisko) oraz numer konta bankowego. Wypłata rabatu realizowana jest na podstawie faktury korygującej, wystawionej tylko i wyłącznie do faktur za zakupy osobiste. Maksymalna wysokość rabatu nie może przekroczyć 50% wartości zakupów osobistych netto dokonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Do puli faktur korygowanych nie będą brane pod uwagę faktury, do których wcześniej został udzielony jakikolwiek rabat (rabat przy zakupach lub 5% webRabat). W przypadku braku pisemnego zgłoszenia chęci wypłaty rabatu w formie przelewu, Członkowi Sieci będzie przysługiwał rabat do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność Niezależnego Dystrybutora CaliVita International. Autor strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita© International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za tę witrynę. Produkty w ofercie CaliVita© International, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząc się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.